OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT
Video-Banner
ON
 • Choose the best option to complete each of the following sentences

  Câu hỏi:

  They had to fill ________their medical records.

  • A. 
   down
  • B. 
   at
  • C. 
   in
  • D. 
   on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA