YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the answer -a, b, c, or d- that is nearest in meaning to the sentence printed before.

  Câu hỏi:

  The plane had scarcely taken off when it crashed.

  • A. 
   The plane took off and soon afterwards it crashed.
  • B. 
   The plane hardly crashed after it took off.
  • C. 
   When the plane was taking off, it crashed.
  • D. 
   When the plane crashed, it hadn't taken off yet.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10044

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA