YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Choose one option that best fits each of the following sentences.

  Câu hỏi:

  The cyclist ________ he crossed the main street.

  • A. 
   looked with caution after
  • B. 
   had looked cautiously before
  • C. 
   was looked cautious when
  • D. 
   has looked cautiously while

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10049

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA