RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Never has any one spoken to me like that!

  • A. 
   I never speak that way.
  • B. 
   Some people always speak to me that way.
  • C. 
   Everyone speaks to me that way.
  • D. 
   No one speaks to me that way. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10045

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA