YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It's a long time since I saw a movie.

  • A. 
   I spent a long time looking for a movie to see.
  • B. 
   I have seen some movies so far.
  • C. 
   I haven't seen movie for a long time.
  • D. 
   I saw a movie that took very long time.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10046

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA