ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nowhere in the northern section of the United States ________ for growing citrus crops.

  • A. 
   the climate is suitable
  • B. 
   where the climate is suitable
  • C. 
   is the climate suitable
  • D. 
   is there suitability of the climate

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10050

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA