ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thế nào kiểu can rẽ?

  • A. 
   Là cách nối vải bằng một đường may
  • B. 
   Là cách may nối vải bằng hai đường may
  • C. 
   Là cách may bằng hai đường may ở mặt phải vải
  • D. 
   Là cách giữ cho mép vải không bị sổ sợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10978

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Đường can rẽ dùng để?
 • Thế nào kiểu can rẽ?
 • Cách may nối vải bằng hai đường may, thường áp dụng để may khi mép vải không được vắt sổ. Đó là kiểu may nào?
 • Viền bọc mép dùng để?
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Kí hiệu dưới đây là kiểu may nào?
YOMEDIA