RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:
  • A. 
   aspects
  • B. 
   points
  • C. 
   features
  • D. 
   marks

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  aspect: phạm trù, khía cạnh

  point: điểm

  feature: nét đặc trưng nổi bật

  mark: biểu hiện

  Chọn đáp án C --> Đặc trưng nổi bật nhất trên khuôn mặt của Lisa là đôi mắt xanh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6943

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA