RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. 
   feels
  • B. 
   seems
  • C. 
   appears
  • D. 
   looks

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  feel: cảm thấy

  seem: trông có vẻ

  appear: xuất hiện

  look: trông

  Chọn đáp án D ---> Cô ấy trông thật năng động với mái tóc ngắn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6945

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA