RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. 
   I
  • B. 
   me
  • C. 
   my
  • D. 
   mine

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Noun + of + đại từ sở hữu = Tính từ sở hữu + Noun

  Chọn đáp án D --> mine

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6935

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA