ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. 
   all
  • B. 
   enough
  • C. 
   end
  • D. 
   most

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B --> Hiện tại nói về Lisa vậy là đủ rồi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6959

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA