RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. 
   slightly
  • B. 
   hardly
  • C. 
   scarcely
  • D. 
   reasonably

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  slightly: mảnh dẻ

  hardly: hầu như không

  scarcely: chỉ vừa mới, hầu như không

  reasonably: hợp lý

  Chọn đáp án A --> Cô ấy có đôi vai mảnh dẻ và khuôn mặt bầu bĩnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6940

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA