ON
ON
YOMEDIA
11NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tập hợp cá thể nào dưới đây là quần thể sinh vật?

  • A. 
   Tập hợp các cá thể giun đất, giun tròn, côn trùng, chuột chũi đang sống trên một cánh đồng.
  • B. 
   Tập hợp các cây có hoa cùng mọc trong một cánh rừng.
  • C. 
   Tập hợp các cây ngô (bắp) trên một cánh đồng.
  • D. 
   Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi đang sống chung trong một ao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON