OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII)?

  Lời giải tham khảo:

  - Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng, Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả như: Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân, xóa nạn đầu cơ tích trữ... 

  - Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ. 

  - Ban hành lệnh "Tổng động viên", hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh cao. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97768

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON