ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

  • A. 
   Hệ thần kinh.
  • B. 
   Các nhân tố bên trong cơ thể.
  • C. 
   Các nhân tố bên ngoài cơ thể.
  • D. 
   Hệ nội tiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi hệ nội tiết.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4915

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:
 • LH có vai trò: 
 • Inhibin có vai trò: 
 • Hoocmon progesteron không có vai trò nào? 
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • FSH có vai trò: 
 • Thụ tinh trong có những đặc điểm nào tiến hoá hơn thụ tinh ngoài
 • Khi nồng độ testôstêron trong máu cao có tác dụng: 
 • GnRH có vai trò: 
 • Vai trò của Testôstêron
 • Prôgestêron và strôgen có vai trò: 
YOMEDIA