ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

  • A. 
   Hệ thần kinh.
  • B. 
   Các nhân tố bên trong cơ thể.
  • C. 
   Các nhân tố bên ngoài cơ thể.
  • D. 
   Hệ nội tiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi hệ nội tiết.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON