ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Prôgestêron và strôgen có vai trò: 

  • A. 
   Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.
  • B. 
   Kích thích phát triển nang trứng.
  • C. 
   Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ. 
  • D. 
   Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Prôgestêron và strôgen có vai trò kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON