RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  LH có vai trò: 

  • A. 
   Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • B. 
   Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêrôn.
  • C. 
   Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng. 
  • D. 
   Kích thích tuyến yên tiết FSH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các hocmon kích thích sinh tinh trùng là hoocmon FSH, LH của tuyến yên và testosteron của tinh hoàn. Vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giải phóng GnRH điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH.

  - LH kích thích tế bào kẽ trong tinh hoàn sản xuất ra testosteron.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 139832

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:
 • LH có vai trò: 
 • Inhibin có vai trò: 
 • Hoocmon progesteron không có vai trò nào? 
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • FSH có vai trò: 
 • Thụ tinh trong có những đặc điểm nào tiến hoá hơn thụ tinh ngoài
 • Khi nồng độ testôstêron trong máu cao có tác dụng: 
 • GnRH có vai trò: 
 • Vai trò của Testôstêron
 • Prôgestêron và strôgen có vai trò: 
YOMEDIA