ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  LH có vai trò: 

  • A. 
   Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  • B. 
   Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêrôn.
  • C. 
   Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng. 
  • D. 
   Kích thích tuyến yên tiết FSH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các hocmon kích thích sinh tinh trùng là hoocmon FSH, LH của tuyến yên và testosteron của tinh hoàn. Vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giải phóng GnRH điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH.

  - LH kích thích tế bào kẽ trong tinh hoàn sản xuất ra testosteron.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON