ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Inhibin có vai trò: 

  • A. 
   Ức chế tuyến yên sản xuất FSH.
  • B. 
   Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.
  • C. 
   Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng. 
  • D. 
   Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Inhibin là hormone tham gia vào quá trình điều hòa sự phân tiết FSH, giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa chu kỳ sinh dục và rụng trứng ở gia súc cái.
  - Cơ chế tác động của Inhibin phối hợp với oestradiol và các hormone gonadotropin trong quá trình điều hòa chu kỳ sinh dục.
  - Inhibin với một chuỗi bán hủy dài và được toàn bộ các bao noãn có xoang tiết ra có thể ức chế sự phân tiết FSH và đóng các bao noãn rụng trứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON