ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Inhibin có vai trò: 

  • A. 
   Ức chế tuyến yên sản xuất FSH.
  • B. 
   Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.
  • C. 
   Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng. 
  • D. 
   Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Inhibin là hormone tham gia vào quá trình điều hòa sự phân tiết FSH, giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa chu kỳ sinh dục và rụng trứng ở gia súc cái.
  - Cơ chế tác động của Inhibin phối hợp với oestradiol và các hormone gonadotropin trong quá trình điều hòa chu kỳ sinh dục.
  - Inhibin với một chuỗi bán hủy dài và được toàn bộ các bao noãn có xoang tiết ra có thể ức chế sự phân tiết FSH và đóng các bao noãn rụng trứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 139833

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:
 • LH có vai trò: 
 • Inhibin có vai trò: 
 • Hoocmon progesteron không có vai trò nào? 
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • FSH có vai trò: 
 • Thụ tinh trong có những đặc điểm nào tiến hoá hơn thụ tinh ngoài
 • Khi nồng độ testôstêron trong máu cao có tác dụng: 
 • GnRH có vai trò: 
 • Vai trò của Testôstêron
 • Prôgestêron và strôgen có vai trò: 
YOMEDIA