OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc gia Văn Lang tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

  • A. 
   Khoảng thế kỉ VI - III TCN
  • B. 
   Khoảng thế kỉ VIII - III TCN
  • C. 
   Khoảng thế kỉ V - III TCN
  • D. 
   Khoảng thế kỉ VII - III TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 16242

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Quốc gia Văn Lang tồn tại trong khoảng thời gian
 • Nhà nước được hình thành trên cơ sở
 • Vua Hùng Vương đóng đô nước Văn Lang
 • Nước Chăm Pa
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Ngành kinh tế chính chủ yếu của nhà nước Chăm Pa
MGID
ON