ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc gia có số dân đông nhất Đông Á là:

  • A. 
   Nhật Bản
  • B. 
   Trung Quốc
  • C. 
   Hàn Quốc 
  • D. 
   Triều Tiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B. 

  Giải thích: Trung Quốc là quốc gia có số dân đông nhất Đông Á cũng như đông nhất thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144374

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA