RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ \({t_{1}} = {25^0}C\) , hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U1 = 20 mV thì cường độdòng điện qua đèn là I1 = 8 mA. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U2 = 240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8 A. Tính nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng bình thường. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là \(\alpha =4,2.10^{-3}K^{-1}\)

  • A. 
   \({2634^0}C\)
  • B. 
   \({1264^0}C\)
  • C. 
   \({2345^0}C\)
  • D. 
   \({2644^0}C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đin trở ca dây tóc ở 25^{0}C :

  \(R_{1}=\frac{U_{1}}{I_{1}}=2,5\Omega\)

  Đin trở ca dây tóc khi sáng bình thường:

   \(R_{2}=\frac{U_{2}}{I_{2}}=30\Omega\)

  Vì: \(\begin{array}{l}
  {R_2} = {R_1}(1 + \alpha ({t_2} - {t_1}))\\
   \to {t_2} = \frac{{{R_2}}}{{\alpha {R_1}}} - \frac{1}{\alpha } + {t_1} = {2644^0}C
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11394

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA