ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn 220 V - 100 W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì nhiệtđộ của dây tóc bóng đèn là 20000 C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường là 200C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là \(\alpha =4,5.10^{-3}K^{-1}\)
   

  • A. 
   \(36.9\Omega\)
  • B. 
   \(28.6\Omega\)
  • C. 
   \(48,8\Omega\)
  • D. 
   \(54,8\Omega\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi thp sáng đin trở ca bóng đèn là: \({R_d} = \frac{{U_d^2}}{{{P_d}}} = 484\Omega \)

  Khi không thp sáng đin trở ca bóng đèn là: 

  \(R_{0}=\frac{R_{d}}{1+\alpha (t-t_{0})}=48,8\Omega\)   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11373

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA