RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dây tóc của bóng đèn 220 V - 200 W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 2500C có điện trởlớn gấp 10,8 lần so với điện trở ở 100C. Tìm hệ số nhiệt điện trở và điện trở R0 của dây tóc ở 1000C.

  • A. 
   \(0,2267{K^{ - 1}}\) 
  • B. 
   \(0,0041{K^{ - 1}}\) 
  • C. 
   \(0,0024{K^{ - 1}}\) 
  • D. 
   \(0,0076{K^{ - 1}}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi sáng bình thường: \(R_{d}=\frac{U_{d}^{2}}{P_{d}}=242\Omega\)

  Ở nhiđộ 1000 C: \(R_{0}=\frac{R_{d}}{10,8}=22,4\Omega\)

  Vì  \({R_d} = {R_0}.(1 + \alpha (t - {t_0})\)

  \( \Rightarrow \alpha  = \frac{{{R_d}}}{{{R_0}(t - {t_0})}} - \frac{1}{{t - {t_0}}} = 0,0041{K^{ - 1}}\) 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11390

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA