RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn 220 V - 40 W có dây tóc làm bằng vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200 C là R0 = 121 . Tính nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường. Cho biết hệ số nhiệtđiện trở của vônfram là \(\alpha =4,5.10^{-3}K^{-1}\)
   

  • A. 
   \(1010^{0}C\)
  • B. 
   \(2020^{0}C\)
  • C. 
   \(2000^{0}C\)
  • D. 
   \(1000^{0}C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi sáng bình thường:

  \( R_{d}=\frac{U_{d}^{2}}{P_{d}}=1210\Omega\)

  Vì: \({R_d} = {R_0}.(1 + \alpha (t - {t_0})\)

  →  \(t=\frac{R_{d}}{\alpha R_{0}}-\frac{1}{\alpha }+t_{0}=2020^{0}C\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11377

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA