RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thường, khả năng hoạt động hóa học của P so với N là?

  • A. 
   Yếu hơn.
  • B. 
   Mạnh hơn. 
  • C. 
   Bằng nhau.
  • D. 
   Không xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nitơ là phi kim khá hoạt động (độ âm điện = 3), nhưng ở nhiệt độ thường khá trơ về mặt hóa học. Do 2 nguyên tử N liên kết với nhau bằng 1liên kết ba không phân cực nên rất bền do năng lượng liên kết lớn, nên nitơ khá trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường nên Photpho có khả năng hoạt động mạnh hơn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10258

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA