RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa Photpho đỏ và photpho trắng là:

  • A. 
   Đều có cấu trúc mạng tinh thể và cấu trúc polime
  • B. 
   Tự bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường
  • C. 
   Tác dụng với kim loại hoạt động tạo photphua
  • D. 
   Khó nóng chảy và khó bay hơi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P đỏ và trắng đều tác dụng với kim loại mạnh tạo nên photphua

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10172

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA