RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm chứng minh:

  • A. 
   Khả năng bay hơi của P đỏ dễ hơn P trắng.
  • B. 
   Khả năng bốc cháy của P đỏ dễ hơn P trắng.
  • C. 
   Khả năng bay hơi của P trắng dễ hơn P đỏ.
  • D. 
   Khả năng bốc cháy của P trắng dễ hơn P đỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do P đỏ để gần đèn cồn hơn nhưng cũng không thể bốc cháy giống như P trắng (ở xa đèn cồn, nhiệt độ hấp thụ ít hơn).
  ⇒ Chứng tỏ P trắng dễ bốc cháy hơn P đỏ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10260

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA