RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có thể điều chế được bao nhiêu kg photpho khi nung 46,5 kg canxi photphat với cát và than tại nhiệt độ 12000C (biết hiệu suất của phản ứng H = 75%).

  • A. 
   8,649 kg
  • B. 
   6,975 kg
  • C. 
   9,3 kg
  • D. 
   4,65 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5C → 5CO +  2Phơi + 3CaSiO3

  Với hiệu suất H = 75% thì khối lượng Photpho tạo thành là:

  m = 11,532.0,75 = 8,649 (kg)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10261

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA