RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều khẳng định nào dưới đây là đúng?

  • A. 
   Photpho chỉ có tính oxi hóa.
  • B. 
   Photpho chỉ có tính khử. 
  • C. 
   Photpho có tính oxi hóa mạnh, tính khử  yếu.
  • D. 
   Photpho vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dự đoán tính chất của Phopho

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10259

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA