ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nước ta đã rút ngắn thời gian tạo ra giống mới và tạo những đặc tính quý mà phương pháp chọn giống truyền thống chưa làm được là nhờ?

  • A. 
   Vận dụng các quy luật biến dị
  • B. 
   Sử dụng các kĩ thuật phân tử và tế bào
  • C. 

   Vận dụng các quy luật di truyền - biến dị, sử dụng các kĩ thuật phân tử và tế bào

  • D. 

   Sử dụng các phương pháp chọn lọc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON