ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mĩ không phải là: 

  • A. 
   Braxin
  • B. 
   Achentina
  • C. 
   Peru
  • D. 
   Venexuela

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22352

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA