OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệt đới gió mùa là kiểu trong môi trường nào? 

  • A. 
   Môi trường đới lạnh
  • B. 
   Môi trường đới ôn hòa
  • C. 
   Môi trường đới nóng
  • D. 
   Môi trường đới ôn hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 9387

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Đặc điểm của môi trường đới nóng là: 
 • Có mấy kiểu môi trường trong đới nóng: 
 • Nhiệt đới gió mùa là kiểu trong môi trường nào? 
 • Nhiệt độ trung bình của môi trường đới nóng từ 
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Lượng mưa trung bình trong môi trường đới nóng từ
MGID
OFF