OFF
OFF
YOMEDIA
03NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ trung bình năm phần lãnh thổ phía Bắc là (°C) 

   

  • A. 
   18 – 20                   
  • B. 
   20 – 22
  • C. 
   22 – 24
  • D. 
   24 – 26 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt độ trung bình năm phần lãnh thổ phía Bắc là: 22°C - 24°C.

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF