OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ sau chiến tranh thế giới thứ hai

  • A. 
   Chủ yếu diễn ra theo phương pháp bất bạo động 
  • B. 
   Đấu tranh vũ trang giữ vai trò quyết định 
  • C. 
   Huy động đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia 
  • D. 
   Đấu tranh từ thấp đến cao 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ sau chiến tranh thế giới thứ hai:

  - Nhiệm vụ- mục tiêu: đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập dân tộc

  - Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại

  - Lực lượng tham gia: tất cả các tầng lớp trong xã hội

  - Hình thức: phát triển từ thấp đến cao từ giành quyền tự trị (phương án Mao bát tơn) đến giành độc lập hoàn toàn

  - Phương pháp đấu tranh: chủ yếu bất bạo động

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270370

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF