ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là thách thức mà nước Nga phải đối mặt từ sau năm 1991?

  • A. 
   Tình trạng không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái. 
  • B. 
   Những cuộc xung đột sắc tộc. 
  • C. 
   Phong trào li khai ở vùng Trécxnia. 
  • D. 
   Nhân dân Nga đấu tranh phản đối thể chế Tổng thống Liên bang. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Về mặt đối nội, nước Nga phải đối mặt với những thách thức lớn đó là: tình trạng không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và những vụ xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào li khai ở vùng Trécxnia.

  - Đáp án D: Nhân dân Nga không hề đấu tranh phản đối thể chế Tổng thống Liên bang.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270366

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF