ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên lí làm việc của Triac khác với tirixto ở chỗ:

  • A. 
   Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và không cần cực G điều khiển lúc mở
  • B. 
   Khi đã làm việc thì cực G không còn tác dụng nữa
  • C. 
   Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và đều được cực G điều khiển lúc mở
  • D. 
   Có khả năng làm việc với điện áp đặt vào các cực là tùy ý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9782

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA