OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

  • A. 
   Các biến dị tổ hợp
  • B. 
   Các biến dị đột biến
  • C. 
   Các ADN tái tổ hợp
  • D. 
   Các biến dị di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguồn vật liệu chọn giống:

  • Biến dị tổ hợp

  • Đột biến

  • ADN tái tổ hợp

  ⇒ Các biến dị di truyền.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 868

Loại bài Bài tập

Chủ đề Di truyền học ứng dụng

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON