ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nêu nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân ở đới nóng

  • A. 
   Di dân do các cuộc xung đột tộc người
  • B. 
   Di dân để khai hoang, xây dựng những vùng kinh tế mới
  • C. 
   Di dân với mục đích khai thác tài nguyên
  • D. 
   A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON