OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nếu đơn vị của số liệu là kg thì đơn vị của phương sai là?

  • A. 
   kg
  • B. 
   kg2
  • C. 
   Không có đơn vị 
  • D. 
   kg/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 46529

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON