RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 3m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu? 

  • A. 
   3m 
  • B. 
   1,25m
  • C. 
   1,5m 
  • D. 
   1,6m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, ảnh cách người 3m thì người đó cách gương bằng một nửa tức là 1,5m

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 42042

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA