YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện có sơ đồ như hình . Trong nguồn điện có suất điện động 6V và có điện trở trong \(r = 2\Omega \) ,các điện trở \({R_1} = 5\Omega ;{R_2} = 10\Omega ;{\rm{ }}{R_3} = 3\Omega \) . Tính hiệu điện thế mạch ngoài \({U_N}\).

  • A. 
   \(2,7V\)
  • B. 
   \(5,4V\)
  • C. 
   \(3,6V\)
  • D. 
   \(4.0V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Điện trở mạch ngoài: 

  \({R_N}\, = \,{R_1}\, + \,{R_2}\, + \,R{}_3\, = \,18\Omega \)

  Dòng điện qua mạch:

  \(I\, = \,\frac{\xi }{{{R_N}\, + \,r}}\, = \,0,3\,A\)

  Hiệu điện thế mạch ngoài:

  \({U_N} = I.{R_N} = 5,4{\rm{ }}V\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11604

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA