RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một dây hợp kim có điện trở là R = 5 Ω được mắc vào hai cực của một pin điện hoá có suất điện động và điện trở trong là E = 1,5 V, r = 1 Ω. Điện trở của các dây nối là rất nhỏ. Tính lượng hoá năng được chuyển hoá thành điện năng trong 5 phút.

  • A. 
   72 J
  • B. 
   98 J
  • C. 
   120,4 J
  • D. 
   112,5 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cường độ dòng điện chạy trong mạch là :

  I = 0,25 A.

  Lượng hoá năng được chuyển hoá thành điện năng khi đó là :

  Ahoá = EIt = 112,5 J

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 42721

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA