RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động \(\varepsilon = 12V\), và điện trở trong là \(r = 1,1 \Omega\); điện trở \(R = 0,1 \Omega\). Tính điện trở \(x\) để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất.

  • A. 
   \(1\Omega \)
  • B. 
   \(2\Omega \)
  • C. 
   \(3\Omega \)
  • D. 
   \(4\Omega \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mạch ngoài gồm điện trở R mắc nối tiếp với điện trở x, có điện trở tương đương là:

  \(R_N = R + x = 0,1 + x\).

  Cường độ dòng điện trong trong mạch: 

  \(I = \frac{\varepsilon }{{(R + r + x)}}\)

  Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

  \(\begin{array}{l}
  P = {I^2}.{R_N}\\
   = \frac{{{\varepsilon ^2}(R + x)}}{{{{(R + r + x)}^2}}}\\
   = \frac{{{\varepsilon ^2}}}{{{{\left( {\sqrt {R + x}  + \frac{r}{{\sqrt {R + x} }}} \right)}^2}}}
  \end{array}\)

  Để công suất P trên đây lớn nhất thì mẫu số ở về phải là nhỏ nhát.

  Từ bất đẳng thức cô- si ta có  \(R + x = r.\)

  Từ đó suy ra: \(x = {\rm{ }}r-R{\rm{ }} = 1{\rm{ }}\Omega .\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11605

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA