ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E = 3V; R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, ampe kế có RA ≈ 0, vôn kế RV ≈ ∞, ampe kế chỉ 0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Điện trở trong r của nguồn bằng

  • A. 
   0,5Ω 
  • B. 
    1Ω
  • C. 
   0,75Ω 
  • D. 
   0,25Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vôn kế chỉ 1,2V nên U2 = UV = 1,2V.

  Ampe kế chỉ 0,3A nên:

  I = I1 = I2 = IA = 0,3A.

  Định luật Ohm cho toàn mạch:

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122105

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA