RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Miền hút là quan trọng nhất vì:

  • A. 
   Gồm 2 phần: vỏ và trụ giữa
  • B. 
   Có mạch gỗ và mạch ray vận chuyển các chất
  • C. 
   Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan
  • D. 
   Có ruột chứa chất dự trữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Miền hút là quan trọng nhất do có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối .khoáng hòa tan.

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8845

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA