RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?

  • A. 
   Giai đoạn cây sinh trưởng
  • B. 
   Giai đoạn cây non.
  • C. 
   Giai đoạn cây già cỗi.
  • D. 
   Giai đoạn nảy mầm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giai đoạn cây sinh trưởng cần nhiều nước và muối khoáng.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8811

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA