RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Choose the best answer to complete these following sentences

  Câu hỏi:

  Many people go to my village on the weekends to have a rest after  _________.

  • A. 
   hard working week
  • B. 
   a working hard week
  • C. 
   a hard working week
  • D. 
   a hard week working

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12964

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA