RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lợn gạo mang ấu trùng

  • A. 
   Sán dây 
  • B. 
   Sán bã trầu
  • C. 
   Sán lá máu
  • D. 
   Sán lá gan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lợn gạo mang ấu trùng sán dây.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10433

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA