ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lí Bí lên ngôi lấy hiệu là gì? 

  • A. 
   Lý Tiên Hoàng
  • B. 
   Lý Nam Đế
  • C. 
   Lý Việt Vương
  • D. 
   Lý Thái Tổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 16099

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID