OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được F1 toàn quả dẹt; F2 gồm 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?

  • A. 
   Tương tác át chế 
  • B. 
   Tương tác cộng gộp
  • C. 
   Trội không hoàn toàn 
  • D. 
   Tương tác bổ trợ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét tỉ lệ KH đời con là: 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài : 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Quy luật di truyền chi phối là: Tương tác bổ trợ

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 757

Loại bài Bài tập

Chủ đề Di truyền cấp độ tế bào

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON